Jánovce

VTÁČIA CHRÍPKA V REGIÓNE - SÚPIS CHOVOV HYDINY V OBCI JÁNOVCE

Z dôvodu výskytu vtáčej chrípky v regióne a následného Nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta č.j.191/2023 zo dňa 01.02.2023 je obec povinná vykonať súpis chovanej hydiny a vtáctva v obci Jánovce. Na základe uvedeného žiadame obyvateľov vyplniť nasledovný formulár, prostredníctvom ktorého výrazne uľahčíte zber požadovaných údajov. Informácie o chove je možné poskytnúť aj osobne na obecnom úrade, prípadne prostredníctvom formulára v tlačenej forme, zverejnenej na internetovej stránke obce resp. na facebookovej stránke obce. Uvedeným postupom zamedzíte osobnej návšteve pracovníka obecného úradu.

Informácie žiadame poskytnúť do 06.02.2023 /pondelok/

Ďakujeme, Obecný úrad Jánovce

Nariadenie veterinárnej správy TU

1. Meno a priezvisko respondenta

2. Miesto chovu /adresa respondenta/

3. Chovám nasledovné druhy hydiny resp. vtáctva

4. Počet chovaných kúr domácich /sliepok/

5. Počet chovaných moriek

6. Počet chovaných perličiek

7. Počet chovaných kačíc

8. Počet chovaných husí

9. Počet chovaných bažantov

10. Počet chovaných jarabíc

11. Počet chovaných prepelíc

12. Počet chovaných holubov

13. Počet chovaných pštrosov

14. Ak chováte iné druhy hydiny alebo vtáctva ako sú definované vyššie, napísať druh a počet

15. Ak chováte cicavce, napísať druh a počet